WinWinบ้านคอนโดเงินเหลือ

พนักงานออฟฟิศเตรียมเฮ ! แค่มีสลิปเงินเดือน

ก็เป็นเจ้าของคอนโดหรูได้..แถมมีเงินเหลือด้วย

เงินเดือนไม่พอใช้..จะเปลี่ยนงานก็เสี่ยง

จะหาอาชีพเสริมก็ไม่รู้จะทำอะไรดี !?

ยุคนี้อยากปลดหนี้..ไม่จำเป็นต้องกู้นอกระบบ

แค่มีสลิปเงินเดือนก็เป็นเจ้าของอสังหาฯ ได้

เปลี่ยนสลิป เงินเดือนธรรมดาให้กลายเป็นทั้งทรัพย์สิน 

และเงินก้อนหลักล้าน* !