Ninja marketing thailand

ยิงแอดยังไงก็ไม่ปังปิดการขายยาก 

ลองเปลี่ยนวิธีกันดีไหม ด้วยการยิงโฆษณาด้วยเบอร์โทร สามารถยิงได้ทั้ง ติ๊กต๊อกและเฟสบุ๊ค 😄

เราทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์ ตามแหล่งข้อมูลที่มี เพื่อให้โฆษณาเกิดผลดีที่สุด เพื่อคุณ

B1 : 499 บาท 700 ขั่นต่ำเบอร์

B2 : 999 บาท 1,600 เบอร์ขั่นต่ำ