รับผลิตสำลีชุบแอลกอฮอล์ OEM Alcohol Ball 

 บริการ OEM ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ของคุณ

ควรเลือกบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485

สำลีชุบแอลกอฮอล์ของเรา มี 2 แบบ ให้เลือก

Alcohol Cotton Ball & Alcohol Prep Pad